|                        |                        |                        |                        |                        | 
INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA
www.medlegtm.ro
Copyright 2010 by "IML Timisoara"    All Rights reserved
E-Mail: medicinalegala@clicknet.ro

Copyright 2010 by "IML Timisoara"    All Rights reserved
E-Mail: medicinalegala@clicknet.ro

CAIET DE SARCINI
Servicii conexe privind transportul de cadavre
Cod CPV - 98370000-7
Concurs pentru ocuparea unui post - norma intreaga de MEDIC - specialitatea Psihiatrie in cadrul Laboratorului de Medicina-Legala al IML Timisoara
Concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante de auditor intern gr. I, 0,5 norma in cadrul Compartimentului Audit intern.
Validare concurs audit intern
Examen promovare functie contractuala  statistician medical
Proces Verbal examen promovare statistician medical
Concurs pentru ocuparea unui post - norma intreaga de CHIMIST debutant in cadrul Compartimentului de Toxicologie Medico-Legala
Concurs pentru ocuparea unui post de farmacist cu drept de libera practica
Concurs pentru ocuparea unui post de contabil sef - gr. II, norma intreaga, in cadrul Compartimentului Financiar Contabil al IML Timisoara
Proces verbal cu ocazia incheierii perioadei de inscriere pentru postul de contrabil sef
Proces verbal definitivare formalitati concurs contabil sef
Bibliografie concurs pentru postul de contabil sef
Anunt concurs contabil sef - gr. II, norma intreaga in cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate al IML Timisoara
Proces verbal finalizare selectie dosare contabil sef
Proces Verbal validare concurs contabil sef IML Timisoara
Proces verbal anulare concurs farmacist
Anunt concurs Asistent medical debutant, specialitatea farmacie, la Compartimentul Toxicologie medico-legala
Prelungire inscriere concurs post de asistent medical debutant, specialitatea farmacie


Finalizare selectie dosare ocupare fara concurs, pe perioada determinata, a functiei contractuale vacante de medic specialist psihiatrie, norma intreagaValidare selectie dosare referent de specialitate gr. II (S)

Procedura de ocupare pe perioada determinata a functiei contractuale vacante de medic specialist psihiatrie, norma intreaga in cadrul Laboratorului de Medicina LegalaProcedura de ocupare pe perioada determinata a functiei contractuale vacante de referent de specialitate gr. II (S), norma intreaga, compartimentul Financiar-Contabilitate


Examen promovare functie contractuala statistician medical, 1/2 norma, in cadrul IML Timisoara


Catalog cu notele obtinute de candidat la concursul de ocupare a postului vacant de statistician medical principal norma intreagaExamen promovare autopsier norma intreaga


Catalog definitiv cu notele obtinute de candidati la concursul de ocupare a postului vacant de statistician medical debutant - norma intreaga, desfasurat in perioada 26.05 - 27.05.2021


Anunt concurs pentru postul de auditor intern


Incheiere perioada inscriere pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante de statistician medical debutant, norma intreaga, in cadrul Laboratorului de Medicina Legala

Concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante  de statistician medical principal, norma intreaga, in cadrul Laboratorului de Medicina Legala


Concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante  de statistician medical debutant, norma intreaga, in cadrul Laboratorului de Medicina Legala

Proces verbal final cu ocazia finalizarii dosarelor inscrise pentru ocuparea postului fara concurs pe perioada determinata de medic specialist genetica medicala - jumatate norma, la Compartimentul de Genetica medico-legala

Proces verbal final cu ocazia finalizarii dosarelor inscrise pentru ocuparea postului fara concurs pe perioada determinata statistician medical debutant - jumatate norma, la Laboratorul de medicina legala

Anunt pentru ocuparea pe perioada determinata a functiei contractuale vacante de autopsier debutant, norma intreaga, in cadrul Laboratorului de Prosectura medico-legala.

Anunt ocupare post economist IA pe perioada determinata la Compartimentul Financiar-Contabilitae


Concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante  de statistician medical debutant, norma intreaga, in cadrul Laboratorului de Medicina Legala
Concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante  de statistician medical debutant, norma intreaga, in cadrul Laboratorului de Medicina Legala