|                        |                        |                        |                        |                        | 
INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA
www.medlegtm.ro
Copyright 2010 by "IML Timisoara"    All Rights reserved
E-Mail: medicinalegala@clicknet.ro
SERVICII


Tipuri de expertize medico-legale ce se efectueaza la IML Timisoara:

Prosectura
- autopsii, in situatiile prevazute de lege, inclusiv autopsierea sau reautopsierea cadavrelor exhumate;
- expertiza antropologica pe elemente de cadavru sau de schelet;

Medicina legala Clinica
- constatari si expertize medico-legale la persoane in viata care au suferit vatamari ale integritatii corporale sau agresiuni sexuale, sau solicita stabilirea varstei si sexului;
- noua expertiza medico-legala, in cadrul unei comisii de expertiza:
     o expertize medico-legale traumatologice in cazuri de vatamari corporale grave;
     o expertize medico-legale psihiatrice in materie penala si civila;
     o expertize in vederea amanarii sau intreruperii executarii pedepsei pe motive medicale;
     o expertize in cazuri de acordare necorespunzatoare a asistentei medicale;
     o expertiza medico-legala de evaluare a infirmitatii sau incapacitatii de munca determinate de afectiuni traumatice;
     o expertiza medico-legala a persoanelor in vederea autorizarii detinerii si folosirii armelor si munitiilor;
     o expertiza medico-legala a persoanelor pentru evaluarea capacitatii de conducere auto;

LABORATOARE:

HISTOPATOLOGIE
- examinari histopatologice a fragmentelor de tesuturi si organe cu coloratii uzuale si speciale, examinari pentru evidentierea diatomeelor;

TOXICOLOGIE - expertize toxicologice (determinarea concentratiei de alcool in sange si urina la persoanele in viata si la cazurile de deces; determinarea calitativa si cantitativa, din probe biologice, a toxicelor volatile si nevolatile, a substantelor medicamentoase si a drogurilor);

BIOSEROLOGIE - expertize biocriminalistice pe corpurile delicte - expertiza petelor de sange, de sperma si a firului de par; expertiza filiatiei: expertiza perioadei de conceptie, a potentei si a capacitatii de procreare, expertiza filiatiei prin metoda serologica;

GENETICA MEDICO-LEGALA - expertiza ADN privind filiatia, expertize ADN pe corpuri delicte.